s
به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
تحقیق نخود

تحقیق نخودرشته :کشاورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل39

كنترل گلدهی
گذار از مرحله رویشی به زایشی كاملاً مشخص است. در مرحله رویشی به طور مرتب برگ،‌ ساقه و ریشه جدید می‌سازد. آغاز گلدهی مستلزم بروز یك تغییر اساسی در الگوی تمایز جوانه انتهایی ساقه است كه منجر به ایجاد و توسعه اندام‌های گل ـ گاسبرگ، گلبرگ، پرچم و برچه‌ها می‌شود. علیرغم این پیچیدگی، گلدهی تمام گونه‌ها در پاسخ به عوامل داخلی و خارجی صورت می‌گیرد كه نمو زایشی گیاه را با شرایط محیطی حاكم بر آن جفت می‌كنند.
گلدهی ممكن است در برخی گیاهان یكساله طی چند هفته پس از جوانه‌زنی صورت گیرد. برعكس، برخی از گیاهان چندساله، به خصوص گیاهان جنگلی، ممكن است پیش از تولید گل به مدت 20 سال یا بیشتر رشد نمایند. بنابراین سن گلدهی گیاهان بسیار متفاوت است و این امر مبین آن است كه سن (یا اندازه) گیاه، یكی از عوامل داخلی كنترل گیاه می‌باشد. دومین ویژگی بارز گلدهی، آن است كه در بسیاری از گونه‌ها، گلدهی تنها یكبار در سال انجام شده و بنابراین باید تحت كنترل شرایط خارجی باشد. فتوپریودیسم و بهاره‌سازی، دو مكانیزم عمده چنین عكس‌العمل‌های فصلی محسوب می‌شوند. فتوپریودیسم، عكس‌العمل به طول روز است، در حالی كه بهاره‌سازی تاثیری است كه سرما بر گلدهی می‌گذارد. این دو سیستم كنترلی می‌تواند تولید مثل گیاهان را هماهنگ كند. این هماهنگی، مزایای مشخصی از دیدگاه سازگاری دارد، چنانكه این امر امكان تلاقی و نیز انطباق گلدهی بر شرایط مطلوب محیطی، به خصوص از نظر دما و رطوبت را فراهم می‌سازد.
آغاز نمو زایشی قطعاً بوسیله عوامل داخلی،‌ نظیر سن گیاه و چندین عامل محیطی كنترل می‌شود. مهمترین پیام‌های محیطی، طول روز و درجه حرارت كم می‌باشند. سایر پیام‌ها نظیر تشعشع كل و تنش آب، تنها می‌توانند عكس‌العمل به طول روز و دمای كم را اصلاح كنند.
گیاهان در مراحل اولیه رشد رویشی اصطلاحاً جوان نامیده می‌شوند. هنگامی كه این گیاهان توانایی تولید گل را به دست می‌آورند، بالغ شده‌اند. در بسیاری از گیاهان گلدهی بدون عكس‌العمل به هرگونه شرایط خاص محیطی صورت می‌گیرد، این پدیده «القای خودمختاری» گلدهی نامیده می‌شود. در سایر موارد، عوامل مقتضی محیطی مورد نیاز می‌باشد. گیاهانی كه دوران جوانی خود را سپری كرده، ولی هنوز شرایط مناسب برای گلدهی را تجزیه نكرده‌اند، اصطلاحاً مستعد گلدهی هستند.
گذار از مرحله جوانی به بلوغ، اغلب با تغییر ویژگی‌های رویشی نظیر مورفولوژی برگ،‌ آرایش برگ روی ساقه، خارداری، ظرفیت ریشه‌دهی و نگهداری برگ در گیاهان خزان كننده همراه است. چنین تغییراتی به ویژه در گونه‌های چوبی رخ می‌دهد، هرچند كه در گونه‌های علفی نیز تفاوت‌های مورفولوژیكی بین مرحله جوانی و بلوغ وجود دارد. فقدان گل به تنهایی دلیل قاطعی بر جوانی نیست، زیرا تمامی درختان اگر چه در حال رشد شدید باشند، ممكن است گل ندهند. بی‌نظمی گلدهی، نظیر سال‌آوری درختان میوه نیز معمول است. به دلیل وجود این موارد، درك كامل اثر سن بر گلدهی مستلزم وضوح مبانی بیوشیمیایی آن است.

دانلود تحقیق نخود
تحقیق نخودرشته :کشاورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل39

كنترل گلدهی
گذار از مرحله رویشی به زایشی كاملاً مشخص است. در مرحله رویشی به طور مرتب برگ،‌ ساقه و ریشه جدید می‌سازد. آغاز گلدهی مستلزم بروز یك تغییر اساسی در الگوی تمایز جوانه انتهایی ساقه است كه منجر به ایجاد و توسعه اندام‌های گل ـ گاسبرگ، گلبرگ، پرچم و برچه‌ها می‌شود. علیرغم این پیچیدگی، گلدهی تمام گونه‌ها در پاسخ به عوامل داخلی و خارجی صورت می‌گیرد كه نمو زایشی گیاه را با شرایط محیطی حاكم بر آن جفت می‌كنند.
گلدهی ممكن است در برخی گیاهان یكساله طی چند هفته پس از جوانه‌زنی صورت گیرد. برعكس، برخی از گیاهان چندساله، به خصوص گیاهان جنگلی، ممكن است پیش از تولید گل به مدت 20 سال یا بیشتر رشد نمایند. بنابراین سن گلدهی گیاهان بسیار متفاوت است و این امر مبین آن است كه سن (یا اندازه) گیاه، یكی از عوامل داخلی كنترل گیاه می‌باشد. دومین ویژگی بارز گلدهی، آن است كه در بسیاری از گونه‌ها، گلدهی تنها یكبار در سال انجام شده و بنابراین باید تحت كنترل شرایط خارجی باشد. فتوپریودیسم و بهاره‌سازی، دو مكانیزم عمده چنین عكس‌العمل‌های فصلی محسوب می‌شوند. فتوپریودیسم، عكس‌العمل به طول روز است، در حالی كه بهاره‌سازی تاثیری است كه سرما بر گلدهی می‌گذارد. این دو سیستم كنترلی می‌تواند تولید مثل گیاهان را هماهنگ كند. این هماهنگی، مزایای مشخصی از دیدگاه سازگاری دارد، چنانكه این امر امكان تلاقی و نیز انطباق گلدهی بر شرایط مطلوب محیطی، به خصوص از نظر دما و رطوبت را فراهم می‌سازد.
آغاز نمو زایشی قطعاً بوسیله عوامل داخلی،‌ نظیر سن گیاه و چندین عامل محیطی كنترل می‌شود. مهمترین پیام‌های محیطی، طول روز و درجه حرارت كم می‌باشند. سایر پیام‌ها نظیر تشعشع كل و تنش آب، تنها می‌توانند عكس‌العمل به طول روز و دمای كم را اصلاح كنند.
گیاهان در مراحل اولیه رشد رویشی اصطلاحاً جوان نامیده می‌شوند. هنگامی كه این گیاهان توانایی تولید گل را به دست می‌آورند، بالغ شده‌اند. در بسیاری از گیاهان گلدهی بدون عكس‌العمل به هرگونه شرایط خاص محیطی صورت می‌گیرد، این پدیده «القای خودمختاری» گلدهی نامیده می‌شود. در سایر موارد، عوامل مقتضی محیطی مورد نیاز می‌باشد. گیاهانی كه دوران جوانی خود را سپری كرده، ولی هنوز شرایط مناسب برای گلدهی را تجزیه نكرده‌اند، اصطلاحاً مستعد گلدهی هستند.
گذار از مرحله جوانی به بلوغ، اغلب با تغییر ویژگی‌های رویشی نظیر مورفولوژی برگ،‌ آرایش برگ روی ساقه، خارداری، ظرفیت ریشه‌دهی و نگهداری برگ در گیاهان خزان كننده همراه است. چنین تغییراتی به ویژه در گونه‌های چوبی رخ می‌دهد، هرچند كه در گونه‌های علفی نیز تفاوت‌های مورفولوژیكی بین مرحله جوانی و بلوغ وجود دارد. فقدان گل به تنهایی دلیل قاطعی بر جوانی نیست، زیرا تمامی درختان اگر چه در حال رشد شدید باشند، ممكن است گل ندهند. بی‌نظمی گلدهی، نظیر سال‌آوری درختان میوه نیز معمول است. به دلیل وجود این موارد، درك كامل اثر سن بر گلدهی مستلزم وضوح مبانی بیوشیمیایی آن است.

دانلود تحقیق نخود

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1394/9/30 و در ساعت : 20:24 - نویسنده : keshavarziproject
آخرین مطالب نوشته شده
 • ذکر روز دوشنبه: یا قاضی الحاجات
 • پوسيدگي طوقه برنج
 • ارسال مقاله ISI به ناشر Elsevier
 • مقاله ی تنش شوری گیاهان
 • چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی
 • بررسی کنترل بیولوژیک آفت
 • نقش پرولین در واکنش گیاه به شوری و خشکی
 • مجموعه ی آموزش رایتینگ آزمون آیلتس آکادمیک همراه با نمونه رایتینگ های با نمره 7
 • آموزش مرحله ای ارسال مقاله ISI به ناشر Elsevier
 • ارزیابی کیفیت آب وخاک با مدل swatیا سوات
 • اثر فشار بالایی همگن (HPH) بر خواص رئولوژیکی آب گوجه فرنگی : وابسته به زمان و حا
 • اثر فشار همگن بالا ( HPH) در رئولوژی خواص آب گوجه فرنگی : خزش و بهبود رفتار
 • ترجمه مقاله روند خشک کردن ماکرویو تفاله گوجه فرنگی : اثر از دست دادن آب اسمزی
 • مقاله لاتین ارزیابی کیفیت آب وخاک با مدل swatیا سوات
 • مقاله ای درباره اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی خاک
 • مقاله ای در مورد آفات مرکبات
 • مقاله ای در مورد تولید و پرورش کیوی
 • مقاله بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی
 • بلاست برنج Blast
 • مقاله آفات در گیاهان
 • Copyright © 2010 by http://keshavarziproject.samenblog.com