X


X بستن تبليغات

X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
دانلود مقاله مطالعه ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست
به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
دانلود مقاله مطالعه ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

دانلود مقاله مطالعه ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیستمقاله رشته های :محیط زیست و کشاورزی !!!!!
فرمت فایلdoc
حجم فایل134 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل81

  عنوان پروژه : ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

  مقدمه

  امروزه مباحث تخصصی و کاربردی در حوزه صنعت از وسعت شایان توجهی برخوردار است و با توجه به وجود رویه های مختلف در عملکرد عوامل مرتبط با امور محیط زیست انسانی، برقراری ارتباط و استفاده از تجربیات مثبت گروه های داوطلب ایجاد وحدت رویه بین واحد های استفاده کننده از خدمات زیست محیطی و بالاخره شناخت فراگیر و سهل الوصول شرکت های مشاور طراح و سازنده تجهیزات و تاسیسات مربوطه دارای اولویت مهمی می باشد. خوشبختانه دسترسی به شبکه های جهانی اطلاعات، دستیابی به بخشی از موارد فوق را تسهیل نموده و لیکن با نگاهی واقع بینانه فقر اطلاعاتی غیر قابل انکاری در حوزه محیط زیست صنعتی کشور مشهود است که انجام اقدامات موثر و ضربتی را توجیه پذیر و الزامی می نماید. تحول در راهبردهای حفاظت محیط زیست ، حاکی از تحول رو به تکامل رویکردهای زیست محیطی می باشد که در رابطه با بسط مفهوم توسعه قرار می گیرند. در چند دهه اخیر، تحول های مختلف صنعتی عبارت بوده اند از نادیده گرفتن مشکل، رقیق کردن (Dilution) ، کنترل آلودگی در انتهای خط (End-of-pipe) ، بازیافت، استفاده مجدد و پیشگیری از آلودگی (Pollution Prevention) که هر یک از این رویکردها در دوره زمانی خاصی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به روند رو به رشد صنایع و فراگیر شدن آلودگی ناشی از آنها، اخیرا توجه به رویکردهای بیولوژیک رشد فزاینده ای یافته است.

  فهرست مطالب پروژه ارزیابی توسعه صنعتی بر محیط زیست به صورت زیر می باشد :

  1. مقدمه
  2. فصل اول : نقش صنایع در رویکرد های زیست محیطی
  3. تاریخچه فعالیت صنعتی در ایران
  4. توسعه صنعتی و محیط زیست
  5. نمای عمومی فرایند تولید در واحدهای صنعتی
  6. روش های جلوگیری از آلودگی
  7. وضعیت صنایع کشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد کارکنان
  8. فعالیت های زیست محیطی بخش صنعت و معدن
  9. فصل دوم : راهبردهای زیست محیطی در صنعت
  10. نادیده گرفتن مشکل
  11. رقیق کردن
  12. کنترل آلودگی در انتهای خط
  13. پیشگیری از آلودگی
  14. شیوه های اصلی راهبرد تولید پاکتر
  15. وی‍‍‍ژگی های رویکرد تولید پاکتر
  16. تنوع و گستردگی
  17. حفاظت محیط زیست
  18. مقایسه رویکرد کنترل آلودگی در انتهای خط و تولید پاکتر
  19. تولید پاکتر و توسعه پایدار
  20. دلایل سرمایه گذاری در تولید پاکتر
  21. سیاست ها و اهرم های مورد استفاده برای هدایت صنایع به سمت تولید پاکتر
  22. موانع و مشکلات اجرایی نمودن استراتژی های تولید پاکتر
  23. فصل سوم : نگاهی اجمالی به محیط زیست
  24. تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست
  25. هدف
  26. وظایف اساسی سازمان
  27. تشکیلات سازمان
  28. دفاتر مستقل
  29. معاونت آموزش و پرورش و برنامه ریزی
  30. دفتر آموزش زیست محیطی
  31. دفتر طرح و برنامه و اطلاع رسانی
  32. دفتر مشارکت های مردمی
  33. معاونت محیط زیست انسانی
  34. معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
  35. فصل چهارم : دستورالعمل اجرایی عملی تولید پاکتر
  36. فاز اول – برنامه ریزی و سازماندهی
  37. فاز دوم – پیش ارزیابی
  38. فاز سوم – ارزیابی
  39. فاز چهارم – بررسی و مطالعات امکان سنجی
  40. فاز پنجم – اجرا و استمرار
  41. فهرست منابع

  دانلود مطالعه ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

  دانلود مقاله مطالعه ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست  مقاله رشته های :محیط زیست و کشاورزی !!!!!
  فرمت فایلdoc
  حجم فایل134 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل81

   عنوان پروژه : ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

   مقدمه

   امروزه مباحث تخصصی و کاربردی در حوزه صنعت از وسعت شایان توجهی برخوردار است و با توجه به وجود رویه های مختلف در عملکرد عوامل مرتبط با امور محیط زیست انسانی، برقراری ارتباط و استفاده از تجربیات مثبت گروه های داوطلب ایجاد وحدت رویه بین واحد های استفاده کننده از خدمات زیست محیطی و بالاخره شناخت فراگیر و سهل الوصول شرکت های مشاور طراح و سازنده تجهیزات و تاسیسات مربوطه دارای اولویت مهمی می باشد. خوشبختانه دسترسی به شبکه های جهانی اطلاعات، دستیابی به بخشی از موارد فوق را تسهیل نموده و لیکن با نگاهی واقع بینانه فقر اطلاعاتی غیر قابل انکاری در حوزه محیط زیست صنعتی کشور مشهود است که انجام اقدامات موثر و ضربتی را توجیه پذیر و الزامی می نماید. تحول در راهبردهای حفاظت محیط زیست ، حاکی از تحول رو به تکامل رویکردهای زیست محیطی می باشد که در رابطه با بسط مفهوم توسعه قرار می گیرند. در چند دهه اخیر، تحول های مختلف صنعتی عبارت بوده اند از نادیده گرفتن مشکل، رقیق کردن (Dilution) ، کنترل آلودگی در انتهای خط (End-of-pipe) ، بازیافت، استفاده مجدد و پیشگیری از آلودگی (Pollution Prevention) که هر یک از این رویکردها در دوره زمانی خاصی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به روند رو به رشد صنایع و فراگیر شدن آلودگی ناشی از آنها، اخیرا توجه به رویکردهای بیولوژیک رشد فزاینده ای یافته است.

   فهرست مطالب پروژه ارزیابی توسعه صنعتی بر محیط زیست به صورت زیر می باشد :

   1. مقدمه
   2. فصل اول : نقش صنایع در رویکرد های زیست محیطی
   3. تاریخچه فعالیت صنعتی در ایران
   4. توسعه صنعتی و محیط زیست
   5. نمای عمومی فرایند تولید در واحدهای صنعتی
   6. روش های جلوگیری از آلودگی
   7. وضعیت صنایع کشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد کارکنان
   8. فعالیت های زیست محیطی بخش صنعت و معدن
   9. فصل دوم : راهبردهای زیست محیطی در صنعت
   10. نادیده گرفتن مشکل
   11. رقیق کردن
   12. کنترل آلودگی در انتهای خط
   13. پیشگیری از آلودگی
   14. شیوه های اصلی راهبرد تولید پاکتر
   15. وی‍‍‍ژگی های رویکرد تولید پاکتر
   16. تنوع و گستردگی
   17. حفاظت محیط زیست
   18. مقایسه رویکرد کنترل آلودگی در انتهای خط و تولید پاکتر
   19. تولید پاکتر و توسعه پایدار
   20. دلایل سرمایه گذاری در تولید پاکتر
   21. سیاست ها و اهرم های مورد استفاده برای هدایت صنایع به سمت تولید پاکتر
   22. موانع و مشکلات اجرایی نمودن استراتژی های تولید پاکتر
   23. فصل سوم : نگاهی اجمالی به محیط زیست
   24. تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست
   25. هدف
   26. وظایف اساسی سازمان
   27. تشکیلات سازمان
   28. دفاتر مستقل
   29. معاونت آموزش و پرورش و برنامه ریزی
   30. دفتر آموزش زیست محیطی
   31. دفتر طرح و برنامه و اطلاع رسانی
   32. دفتر مشارکت های مردمی
   33. معاونت محیط زیست انسانی
   34. معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
   35. فصل چهارم : دستورالعمل اجرایی عملی تولید پاکتر
   36. فاز اول – برنامه ریزی و سازماندهی
   37. فاز دوم – پیش ارزیابی
   38. فاز سوم – ارزیابی
   39. فاز چهارم – بررسی و مطالعات امکان سنجی
   40. فاز پنجم – اجرا و استمرار
   41. فهرست منابع

   دانلود مطالعه ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست


   برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   | لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
   rss نوشته شده در تاریخ 1393/12/8 و در ساعت : 08:09 - نویسنده : keshavarziproject
   آخرین مطالب نوشته شده
  • ذکر روز دوشنبه: یا قاضی الحاجات
  • پوسيدگي طوقه برنج
  • ارسال مقاله ISI به ناشر Elsevier
  • مقاله ی تنش شوری گیاهان
  • چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی
  • بررسی کنترل بیولوژیک آفت
  • کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم
  • نقش پرولین در واکنش گیاه به شوری و خشکی
  • درآمد اینترنتی پنجره طلایی
  • مجموعه ی آموزش رایتینگ آزمون آیلتس آکادمیک همراه با نمونه رایتینگ های با نمره 7
  • آموزش مرحله ای ارسال مقاله ISI به ناشر Elsevier
  • ارزیابی کیفیت آب وخاک با مدل swatیا سوات
  • اثر فشار بالایی همگن (HPH) بر خواص رئولوژیکی آب گوجه فرنگی : وابسته به زمان و حا
  • اثر فشار همگن بالا ( HPH) در رئولوژی خواص آب گوجه فرنگی : خزش و بهبود رفتار
  • ترجمه مقاله روند خشک کردن ماکرویو تفاله گوجه فرنگی : اثر از دست دادن آب اسمزی
  • مقاله لاتین ارزیابی کیفیت آب وخاک با مدل swatیا سوات
  • مقاله ای درباره اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی خاک
  • مقاله ای در مورد آفات مرکبات
  • مقاله ای در مورد تولید و پرورش کیوی
  • مقاله بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی
  • Copyright © 2010 by http://keshavarziproject.samenblog.com